Допълнителни предмети

Ние предлагаме извънкласни занимания през цялата учебна година, които дават възможност на децата да развият конкретни умения, да изградят нови познания и да свикнат по-добре да общуват по между си. Тези дейности имат за цел да допълнят учебната програма. Те са изборни и са допълнително платени.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА

Извънкласна дейност

Клас

Часове на седмица

Английски език ДГ - ОУ 10 часа

Лего & Роботика

ДГ - ОУ

2 часа

Театър

ДГ - ОУ

1 час

Ритмика

ДГ - ОУ

1 час

Народни танци

ДГ - ОУ

1 час

Денс аеробика

ДГ - ОУ

1 час

N.B. Децата могат да се преместват или записват допълнително в други занимания само ако има свободни места в групата, в която искат да се включат!

Записване онлайне-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2019 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.