Творчески дейности

Изкуството е най-чистият израз на любовта! То е най-близо до душата на човек, защото естественият стремеж към красота и хармония е заложен във всеки. Изкуството сваля преградите в общуването. Чрез изкуството децата най-лесно изразяват вътрешния си свят.

Интердисциплинарният подход развива детето по-цялостно. Онова, което го е вълнувало по време на рисуването, сега може да бъде пресъздадено чрез роля. То може да изследва импулси, които са останали неизразени или в зачатък по време на рисуването. За разлика от някои други изкуства, които могат да оставят детето пасивно, сценичното изкуство е изключително динамично. Удоволствието от играта е най-важният фактор за децата. Театрална постановка създава положителна емоционална атмосфера, която още повече усилва мотивацията за учене и развитие. Поради тази причина Игровите технологии за обучение са едни от най-актуалните и предпочитани методи за работа с деца днес.

Ние предлагаме извънкласни занимания през цялата учебна година, които дават възможност на децата да развият конкретни умения, да изградят нови познания и да свикнат по-добре да общуват по между си. Тези дейности имат за цел да допълнят учебната програма. Те са изборни и са допълнително платени.

 

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

Извънкласна дейност

Клас

Честота на месец

Цена на месец

Минимум участници

Пиано

ДГ - ОУ

8 пъти

160 лв

6 деца

4 пъти

80 лв

Китара

ДГ - ОУ

8 пъти

160 лв

6 деца

4 пъти 80 лв

Флейта

ДГ - ОУ

8 пъти

160 лв

6 деца

4 пъти 80 лв

Живопис

ОУ

4 пъти

40 лв

6 деца

Философия ОУ 4 пъти 50 лв 6 деца
Математика ОУ 4 пъти 6 деца

N.B. Децата могат да се преместват или записват допълнително в други заниманията, само ако има свободни места в групата, в която искат да се включат!

Записване онлайне-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2019 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.