Такси

Записванията за учебната година 2020 - 2021 са отворени!

 

ТАКСИ НА ЧСУ "КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ" 
ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 2020 - 2021

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

ВХОДЯЩА ТАКСА

ТРИ ВНОСКИ

СРОЧНИ ВНОСКИ

ГОДИШНА ТАКСА

3 вноски

2 вноски

1 вноскa

Начално училище

ПГ1 и ПГ2

€ 500

€ 1400

€ 2000

€ 3800

І - IV клас

€ 500

€ 1460

€ 2090

€ 4000

Прогимназия

V - VІІІ клас

€ 600

€ 1530

€ 2180

€ 4200

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

1. ВХОДЯЩАТА ТАКСА се плаща еднократно, при първоначално записване на детето и се приспада от първата вноска! Смисълът й е запазване на място.
2. Видът на вноската (трикратна, срочна или годишна) е по избор на родителите.
2.1. Ако изберете плана на трикратни такси, вноските са както следва:

Образователна степен

Първа вноска

Втора вноска

Трета вноска

Август 2020 г.

Ноември 2020 г.

Февруари 2021 г.

ПГ 1 и ПГ 2

1400

1400

1400

І - IV клас

€ 1460

€ 1460

€ 1460

V - VІІІ клас

€ 1530

1530

1530

 

2.2. При срочни вноски, датите на таксите са:

Образователна степен

Първа вноска

Втора вноска

Август 2020 г.

Януари 2021 г.

ПГ 1 и ПГ 2

2000

2000

І - IV клас

€ 2090

€ 2090

V - VІІІ клас
2180 2180

2.3. Ако изберете да платите една цялостна вноска, тя се плаща преди започване на учебната година, т.е преди 15 септември 2020 г.

5. Такса униформа: € 180 за комплект униформени облекла.

7. Транспортът в двете посоки е 220 лева на месец. Заплаща се авансово на всеки два месеца.

8. Извънкласните дейности се заплащат аваносово на всеки два месеца.
9. Учебно време: от 8:30 до 17.00ч.
10. Учебната година е от 15и Септември 2020 г. до 26и Юни 2021 г.

Постъпване по време на учебната година


Учебните такси по време на учебната година са в съответствие на оставащите седмици на учебната година.

 

Отстъпки върху учебни такси

Отстъпки се предлагат на семейства с повече от едно дете в училището.

Предлага се отстъпка от 5% за второ дете и отстъпка от 10% за трето и всяко следващо при повече от три деца в училището.

 

Начини на плащане

Плащанията могат да бъдат направени в брой или чрез банков превод. Плащането в брой се извършва в административния отдел на училището.

Проформи фактури за дължимите суми се изпращат 1 месец преди срока за плащане. При направено плащане, може да се изиска фактура.

Когато не се спазват сроковете на плащанията изпраща се напомнящ мейл.

Банкови сметки

Валута

Банкa

IBAN

SWIFT

BGN

ProCredit Bank

BG19 PRCB 9230 1050 8512 01

PRCBBGSF

EUR

ProCredit Bank

BG98 PRCB 9230 1450 8512 01

PRCBBGSF

Валутен курс: 1 € = 1,96 BGN

Такса за храна

Таксата за храна е включена в учебната такса и се състои от две хранения на ден - закуска и обяд.

Записване онлайне-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2019 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.