Документи за прием

Документи, необходими за записване на дете в ЧСУ "Константин-Кирил Философ"

1. Договор за записване (предоставя се от училището);

2. Документ за платена входяща такса;

3. Снимка (формат за паспорт) - 1 бр.;

4. Акт за раждане - копие;

5. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар;

6. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба N 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

7. Данни за личния лекар;

8. Удостоверение за завършен предучилищен клас (за прием в първи клас);

9. Удостоверение за преместване (за прием след първи клас).

Записване онлайне-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2019 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.