ИзкустваСлед като се наобядват, децата се отдават на изключително приятни и забавни творчески дейности. Арт академията развина уменията в областта на различни видове изкуства. Учениците имат всекидневно по две занимания по различни изкуства:

  • приложни изкуства
  • графичен дизайн
  • театрално изкуство
  • танци

Приложни изкуства

Заниманията на децата по приложни изкуства допълват и разширяват познанията им за различни видове материали – текстил, картон, хартия, пластмаси, глина, пластилин и природни материали, от които чрез използване на различни техники учениците изработват модели и изделия. Дава им се възможност да натрупат умения за очертаване, огъване, изрязване, за пришиване и апликиране върху плат, за работа с природни материали. Докато изработват различните предмети децата развиват познавателните си способности и практическите си умения. Имат задачи за самостоятелна работа и за групова работа.

Графичен дизайн

Обучението в графични изкуства е използване на компютърните технологии за създаване или обработка на образи и снимки. За тази цел децата се запознават със софтуерни приложения – “Paint”, “Photo Shop” и “Corel Draw”.

Учениците се запознават със стартирането на съответените програми, с използване на инструментите и менютата и приложението на кратки команди от клавиши;

Театър

Заниманията по театър, включват различни етапи от актьорската игра: актьорски умения, импровизация, пантомима, сценично поведение, техники на говора, ритмика и др.

Целта е децата да се запознаят с тайните на актьорската игра и да възпитаваме в тях театрална култура. Желанието ни е да развием индивидуалните способности и таланти на всеки един. Много искаме да развием въображение, творческо мислене и психо-физическа гъвкавост на участниците. Не на последно място театърът възпитава в партньорство и работа в екип.

ТанциВ детската възраст танцът е един от най-градивните елементи, защото създава усет към ритъм и мелодия, гради моториката на крайниците, осигурява координирани движения, поражда любов към красивото и изящното, пробужда естетически ценности. Спортът паралелно с това извайва стройна фигура и борбен дух, усещане за колективност, спортна воля за постигане на най-доброто, доблестно приемане на пораженията, стремеж към съвършенство. В учебната програма са предвидени модерни танци.
Записване онлайне-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2019 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.